Dofinansowania z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Łodzi

2. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania:
„Zwiększenie efektywności energetycznej w PAK-SERVICE Ewelina Konopka-Jóźwiak poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej”.

Kwota dofinansowania: 196.000 zł


1. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania:
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW na potrzeby firmy „PAK-SERVICE”

Kwota projektu: 88.500 zł
Kwota dofinansowania: 84.075 zł


Strona projektu www.zainwestujwekologie.pl