Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania:
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW na potrzeby firmy „PAK-SERVICE”

Kwota projektu: 88.500 zł
Kwota dofinansowania: 84.075 zł

Strona projektu www.zainwestujwekologie.pl